หน้าหลัก    ประวัติวัด    กิจกรรมของวัด    วันสำคัญทางศาสนา    ประวัติหลวงพ่อ   ติดต่อเรา   
 


บำเพ็ญกุศลถวาย พระเทพวิมลญาณ

หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร
๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
กลับไปหน้ารวมกิจกรรมปี ๖๑


วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘
Web Link
www.thavornchitathavaro.com